WEB DESIGN

My Bigger Progects

Pro Glas

המטרה היתה להציג את סיפור החברה,

וגלריית עבודות.

Foot Order

המטרה הייתה ליצור חנות אונליין, הכוללת אבחון רפואי מהיר ללקוחות תוך כדי ההזמנה, על מנת לקבל מדרס מדויק יותר.

בפרויקט זה עיצבתי אתר, לוגו ואריזת מוצר. 

Even

המטרה היתה להציג את סיפור החברה,

גלריית עבודות וסוגי שיש.

 דיכטר

המטרה היתה להציג את סיפור החברה,

וגלריית עבודות 

בפרויקט זה עיצבתי אתר ומיתוג.