שנה 2016-2010

כל הזכויות שמורות 

ציורים שיצרתי בתקופת שחקרתי חומר - דיו וצפרן וחלק קולזים.
כאן תוכלו לראות את האמירה הפנימי שלי ואיך אני רואה את העולם דרך אומנות שאני יוצרת.