איורים לספר "חרוז אחד חיפש לו בית"  

לחצו לפרויקט אחר

Illustration  

Drawings